logo


لیست داروها

Rotavec Corona


Rotavec Corona
واكسن كشته اسهال گوساله  

 


حيوان هدف: گاو و تليسه هاي آبستن

 


موارد مصرف:
ايجاد ايمني فعال در تليسه ها و گاوهاي آبستن عليه عوامل ايجاد كننده اسهال گوساله يعني آنتي ژن باكتري E,coli، روتاويروس و كرناويروس

 


محتويات:


روتاويروس گاوان، سويه Compton، سروتيپ G6P5


كرناويروس گاوان، سويه Mebus
 

E.coli F5(K99)

 

 

مقدار مصرف:


2 ميلي ليتر

 


زمان مصرف:


بهترين زمان تجويز واكسن Rotavec-Corona 12-3 هفته قبل از زايمان يعني در زمان خشكي (Dry off) تا زمان انتقال به گروه نزديك زايمان (Close up) مي باشد.

 


روش مصرف: 


تزريق عضلاني در ناحيه گردن

 


موارد احتياط:


قبل از مصرف، ويال واكسن را به خوبي تكان دهيد.


بهتر است 2 هفته قبل و بعد از تجويز اين واكسن از مصرف ساير واكسن ها خودداري شود.


از مخلوط نمودن اين واكسن با ساير واكسن ها و مواد بيولوژيك اجتناب نماييد.


در صورت تزريق تصادفي واكسن در دست يا ساير اندام ها بلافاصله به پزشك مراجعه نماييد و بروشور داخل جعبه واكسن را همراه داشته باشيد.

 


دوره پرهيز از مصرف شير و گوشت:
ندارد

 


نگهداري:


دور از نور و در دماي 8-2 درجه سانتي گراد نگهداري و از يخ زدگي محافظت شود.

 


بسته بندي:


ويال 20 دوزي 

 


وارد/تولید کننده: شرکت ام اس دی (اینتروت)
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.