logo


لیست داروها

Nobilis Reo Inac

ترکیب و توضیح:  واکسن کشته رئو ویروس حاوی دو سویه با ایمنی زایی بالا (1733و 2408) که بر روی کشت سلولی فیبروبلاست جنین ماکیان تکثیر یافته و توسط فرمالین غیر فعال گردیده است. هر دوز آن ایجاد بیش از 5log2 واحد VN می نماید.

 

 

موارد مصرف: جهت ایجاد ایمنی در مرغهای مادر و تولید آنتی بادی مادری برای انتقال به جوجه ها (تا جوجه ها درگیر رئو ویروس و عوارض ناشی از آن نگردند.)

 

 

روش مصرف: 0.5 میلی لیتر تزریق عضلانی (در ران یا عضله سینه) یا زیرجلدی

 

 

دوره پرهیز از مصرف: ندارد

 


شرایط نگهداری: در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد و بدور از نور نگهداری شود.

 

 

بسته بندی:  بطریهای 500 میلی لیتری حاوی 1000 دوز

 

 


وارد/ تولید کننده: شرکت ام اس دی (اینتروت)

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.