logo


لیست داروها

CEVAC® GUMBO L

 

 
واکسن زنده لیوفیلیزه علیه بیماری گامبورو
 
واکسن زنده تخفیف حدت یافته، جهت ایمنی‌زائی فعال طیور در مقابل بیماری بورس عفونی
 
 
 ترکیب و توضیح: این واکسن حاوی ویروس تخفیف حدت یافته از سویهLIBDV، تهیه شده در کشت سلولی و لیوفیلیزه می‌باشد.
 
 
 موارد مصرف: جهت ایمنی‌زایی فعال گله‌های سالم طیور در مقابل بیماری گامبورو
 
 
دوز و نحوه مصرف: از طریق آب آشامیدنی
 
 
 
گله گوشتی: 
 
- زمان واکسیناسیون در جوجه‌های گوشتی بسته به سطح آنتی‌بادی‌های مادری بین سنین 21-14 روزگی است. 
 
 
-  در شرایط عدم یکنواختی در آنتی بادی مادری، یک نوبت واکسیناسیون اولیه بین سنین 14-7 روزگی توصیه می‌شود.
 
 
- توصیه می شود با اندازه‌گیری سطح آنتی‌بادی مادری، زمان دقیق واکسیناسیون تعیین گردد.
 
 
پولت‌ها: 
 
- پولت‌ها باید دو نوبت واکسیناسیون بین سنین 28-20 روزگی و با در نظر گرفتن یک فاصله زمانی 6 روزه دریافت کنند.
 
 
-  در شرایط عدم یکنواختی در آنتی بادی مادری، یک نوبت واکسیناسیون اولیه بین سنین 16-14 روزگی توصیه می‌شود. 
 
- توصیه می شود با اندازه‌گیری سطح آنتی‌بادی مادری، زمان دقیق واکسیناسیون تعیین گردد.
 
 
 
 روش آب آشامیدنی:
 
- حضور هر ماده‌ای در آب مثل کلرین، فلوئورین، آهن و سایر عناصر بر ویروس واکسن اثر منفی دارد.
 
 
بنابراین توصیه می‌شود قبل از اضافه نمودن واکسن از 2/5 گرم پودر شیر خشک بدون چربی یا 15 میلی‌گرم تیوسولفات سدیم به ازای هر لیتر آب و یا یک عدد قرصCevamune برای هر 100 لیتر آب استفاده گردد. 
 
 
- در کلیه مراحل آماده‌سازی و توزیع واکسن تنها از وسایل پلاستیکی استفاده کنید.
 
 
- توصیه می‌شود واکسن در مواقع خنک مثل صبح زود استفاده شود.
 
- جهت توزیع یکسان و ایمنی‌زایی هماهنگ، بسته به سن پرنده و شرایط آب و هوایی منطقه یک‌دوره محرومیت از آب به‌طور متوسط 1/5 ساعت در نظر بگیرید.
 
- از آب حاوی مواد ضدعفونی‌کننده 48 ساعت قبل و 24 ساعت بعد از واکسیناسیون استفاده نکنید. 
 
 
- پاکسازی ظروف آبخوری قبل از واکسیناسیون با استفاده از یک اسفنج خیس و عاری از هرگونه ماده ضدعفونی‌کننده و دترجنت انجام شود.
 
- واکسن بعد از حل شدن در آب تمیز و در درجه حرارت محیط قابل استفاده می‌باشد.
 
- حجم مورد نیاز آب برای واکسیناسیون بسته به شرایط آب و هوایی منطقه، تقریبا برابر با آب مصرفی گله در طول 2 ساعت است.
 
- حداقل آب مورد نیاز جهت واکسیناسیون 1000 پرنده در سن 12-10 روزگی 10 لیتر، در سن 18-13 روزگی 15 لیتر و در سن 36-19 روزگی بین 25 تا 30 لیتر می‌باشد.
 
- به منظور عدم تماس واکسن حل نشده با هوا ویال واکسن را در داخل ظرف تهیه واکسن و در زیر سطح آب باز کنید.
 
- محلول واکسن باید به سرعت توزیع گردد. توصیه می‌شود تعداد آبخوری‌ها را زیادتر کرده و با حرکت آهسته در سالن، طیور را به سمت آبخوری‌ها هدایت کنید.
 
- قبل از تمام شدن محلول واکسن، آب خالص را در اختیار طیور قرار ندهید.
 
 
- ماده آبی رنگ موجود در واکسن‌هایCEVA به منظور کنترل بهتر توزیع محلول واکسن در نظر گرفته شده است.
 
 
 
* توجه:
 
ایمنی فوق تنها در طیور سالم و خوب رشد یافته حاصل می‌شود. 
 
 
تمام طیور باید طبق دستورالعمل مذکور و هم‌زمان واکسن را دریافت دارند.
 
 
تنها مقدار واکسن مورد نیاز را مخلوط و سپس به سرعت توزیع کنید زیرا ویال واکسن بعد از باز شدن باید به‌طور کامل مصرف شود.
 
 
مقدار واکسن را بیشتر از دوز پیشنهادی مصرف نکنید.
 
 
تمام ویال‌های خالی و مقادیر مصرف نشده را در آتش بسوزانید.
 
 
 احتیاط: این واکسن را با واکسن‌های دیگر مخلوط نکنید.
 
 
 عوارض جانبی: ندارد.
 
 
شرایط نگهداری: در دمای 8-2 درجه سانتیگراد و به دور از نور خورشید نگه‌داری شود.
 
 
 نگه‌داری نامناسب ممکن است باعث از بین رفتن توانایی واکسن شود.
 
 
 بسته بندی: جعبه های حاوی ویال‌های 1000 و 2500 دوزی 
 
 

 
وارد/تولید کننده:شرکت سوا پارس
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.