company

همکاری با تارنمای دارونامه دامپزشکی

تارنمای دارونامه دامپزشکی برای بروز ماندن و اشتراک گذاشتن اطلاعات دارویی نیازمند همکاری  می باشد

شما نیز می توانید با ارسال اطلاعات دارویی ،واکسن ، نهاده ها ، عکس و اخبار سمینار و کنگره و گردهمایی های محلی ، استانی و کشوری ما را در به اشتراک گذاشتن مسائل علمی یاری نمایید

همچنین در صورتی که مایل به همکاری با دارونامه دامپزشکی هستید می توانید رزومه کاری خود را با موضوع ” همکاری با دارونامه دامپزشکی” برایمان ارسال نماید